صفحه اصلی -> دریافت فایل

 

 

 

 

-          دریافت فایل رزومه شرکت مهندسی فراپا

-          فرم درخواست جرثقیل

-          جرثقیلهای صنعتی

o        بالابرهای زنجیری

o        بالابرهای سیم بکسلی

o        سیستم HB

o        جرثقیلهای سقفی

o        جرثقیل دروازه ای دستی

o        جنرال کاتالوک محصولات

 -          سیستمهای توزین (TAMTRON)

o        سیستمهای PCS

o        سیستمهای SCS

 -          ریموت کنترلهای صنعتی (FOMOTECH)

o        مدل Alpha 500

o        مدل Alpha 600

o        مدل Alpha 3000

o        مدل Alpha 4000

o        مدل Twister 2X

 -          موتورگیربکسهای صنعتی (ABM)

o       محرکه های ABM برای جرثقیل و جابجائی مواد

 

فراپا کلید جابجائی مواد